….u dozrávajícího vinohradu zahájili volební kampaň. Vinohrad jsme si vybrali nejen proto, že se hroznové víno stalo symbolem naší kampaně, ale také kvůli tomu, že před rokem 1989 kopec nad Valticemi přetínaly dráty železné opony. Nic takového se už nesmí opakovat. Proto chceme bojovat za udržení západní orientace Česka a ve svém volebním programu se hlásíme k členství v EU a NATO.