Čest a chvála místním hasičům, Markovi Škabradovi a jeho kamarádům.