Schvalování důvěry vládě vyvolalo velký protikomunistický protest na Malostranském náměstí. Mnoho lidí přišlo vyjádřit a stále tam ještě vyjadřuje svůj nesouhlas s návratem komunistů k moci. K moci ve státě, kde již spousta lidí zapomíná na jejich čtyřicetileté působení, z něhož jsme se ještě nevzpamatovali. A lidé, kteří toto dovolili a vyvolali, kteří se domluvili s presidentem republiky na této vládě, budou našimi ministry, náměstky a taktéž reprezentanty České republiky. Tento vládní slepenec je jen ukázkou toho, jak až neukojené ambice jednoho člověka dokážou změnit a ovlivnit myšlení a skutky mnoha lidí.