Senátor Petr Holeček navštívil zdravotnická zařízení v Neratovicích: Městskou nemocnici a Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory. Provozní ředitel nemocnice David Kosák, MSc. i ředitelka domu pro seniory Mgr. Jaroslava Vítová, Ph.D. se shodují v tom, v kterých oblastech je nutná legislativní systémová úprava. Jedná se o  změnu úhradové vyhlášky , která platí od roku 2014 a také o akutní nedostatek středního zdravotnického personálu, ale i lékařů. Současný demografický vývoj a personální nouze si ve zdravotnictví žádají nová řešení a přístupy. Jedním z opatření, které může přinést alespoň částečné zlepšení situace, je například i zjednodušení procesu zaměstnávání cizinců.