+420 739 439 446 (Senát), +420 775 975 998 (kancelář Kralupy) holecekp@senat.cz

Kde se potkáme

1. Zámek Nelahozeves – Cyklotrasa: EV7 Vltavská

2. Zámek Veltrusy – Cyklotrasa: EV7 Vltavská

3. Zámek Mělník – Cyklotrasa: EV7 Vltavská, 2 Labská

4. Zámek Brandýs nad Labem – Cyklotrasa: 2 Labská

5. Kopeč

6. Panenské Břežany (Horní zámek) – Cyklotrasa:
EV7 Vltavská, 8267

7. Zámek Liblice – Cyklotrasa: 141, 8241

8. Kralupy nad Vltavou (Hostibejk) – Cyklotrasa: 202

9. Máslovice (Muzeum másla) – Cyklotrasa: EV 7 Vltavská

10. Lázně Toušeň (Slatinné lázně) – Cyklotrasa:
2 Labská, 0019, EV4

11. Jezero Lhota

 

 

 

Když jsem byl před šesti lety zvolen senátorem Parlamentu ČR, tak jsem si předsevzal, že svoji práci budu dle senátorského slibu vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Snažil jsem se ze své funkce senátora propojovat občany či zástupce samospráv s ministry či příslušnými orgány státní moci. Vždy jsem podporoval zákony ulehčující životy občanům a obcím, kde žijí a vychovávají své děti. Troufnu si také říci, že Senát nesčetněkrát prokázal, jak opravdu důležitou pojistkou demokracie je. Důkazem toho může být několik úspěšných ústavních stížností, které vedly proti nespravedlivým či neústavním krokům minulé vlády.

Chci být prospěšným svému regionu, který dobře znám, ve kterém celý svůj život žiji a pracuji. Jako učitel i jako dlouholetý starosta města s rozšířenou působností. Senátor však pracuje hlavně přímo v Senátu. Zabývá se zákony, pečuje o Ústavu a demokratická práva občanů. Navazuje kontakty mezi obcemi, spolky a úřady. Pomáhá institucím a hlavně občanům ve svízelných situacích. Snad jsem se všech těchto i jiných úkolů zhostil tak, jak jsem nejlépe uměl a mohl. Proto se budu snažit všechny své zkušenosti i síly znovu nabídnout jako kandidát do Senátu.

Věřím v podporu těch, kteří mě znají, i těch, kteří si o mé práci něco zjistí a posoudí ji. A pokud se týče mých priorit pro práci v Senátu, vybral jsem si již před šesti lety oblast školství, dopravy a životního prostředí. Tedy témata v našem regionu velmi komplikovaná a pro obyvatele důležitá. Společnými silami několika obcí jsme zažehnali výstavbu obřího letiště ve Vodochodech, jednám i spolu s kolegy senátory s mnoha obcemi o přípravě vysokorychlostní tratě přes region tak, aby bylo co nejvíce vyhověno požadavkům právě obcím. Snažím se pomáhat městům i vesnicím v jednání se Středočeským krajem o podpoře vzniku nových škol v oblastech okolo Prahy.

Kdo jsem

Od mládí jsem bydlel a žiji doposud v Kralupech nad Vltavou, kde jsem chodil do základní školy a později na Dvořákovo gymnázium. Studoval jsem na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem češtinu a historii. Dlouhá léta jsem pak učil na kralupské základní škole. Dětem jsem se hodně věnoval. Vedl jsem turistický oddíl mládeže, oddíl vysokohorské turistiky a po listopadové revoluci jsem se zapojil do obnovení skautingu, organizace, do které jsem chodil ještě jako chlapec. Hodně jsem i sportoval, věnoval se atletice, lyžování sjezdovému i běhu na lyžích. S kamarády jsme na konci devadesátých letech vyjeli na více než roční cyklistickou cestu kolem světa. Navštívili jsme všechny kontinenty a poznali desítky zemí.

Po listopadu v roce 1989 jsem se začal veřejně angažovat v komunální politice. Stal jsem se zastupitelem města Kralup nad Vltavou, během dalších let i radním, místostarostou a starostou. Působil jsem v zastupitelstvu Středočeského kraje, velmi krátce jsem zasedal i v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Od roku 2016 jsem senátorem PČR za obvod Mělník, který mimo toto bývalé okresní město zahrnuje také Kralupsko, Neratovicko a Brandýsko.

Petr Holeček

Telefon:
+420 257 071 111 (Senát)
+420 739 439 446 (senátní asistent)
+420 775 975 998 (senátorská kancelář Kralupy nad Vltavou)

e-mail: holecekp@senat.cz
adresa kanceláře:
Palackého nám. 1
27801 Kralupy nad Vltavou

SPOLUPRACUJI
KDE PŮSOBÍM
NAJDETE MĚ I NA FACEBOOKU