+420 739 439 446 (Senát), +420 775 975 998 (kancelář Kralupy) holecekp@senat.cz

Středočeský kraj – Za účasti náměstků hejtmanky Středočeského kraje Daniela Marka (TOP 09), pro oblast kultury a památkové péče, a Martina Kupky (ODS), pro oblast zdravotnictví, byl ve čtvrtek 8. prosince v Panenských Břežanech ukončen projekt rekonstrukce zámku a zámeckého areálu a vybudování Památníku národního útlaku. „Zdejší památník připomíná hrůzy německé okupace českých zemí, osobní hrdinství příslušníků domácího i zahraničního odboje a potrestání válečných zločinců a kolaborantů. Doufám, že bude hojně navštěvován mladou generací, expozice je vytvořena moderním a interaktivním způsobem,“ řekla k dnešní akci hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

 

Prohlídka památníku nemusí lákat jen zájemce o válečnou historii a protifašistický odboj, ale zaujmout může i milovníky architektury a historie umění. „Historický areál Panenské Břežany se skládá z překrásného barokního zámku a unikátní kaple sv. Anny projektované slavným architektem barokní gotiky Janem Blažejem Santinim-Aichelem,“ připomněl náměstek hejtmanky Daniel Marek. Areál bude nyní pro veřejnost otevřen v takzvaném zimním režimu, tedy po předchozím objednání. Památník je součástí Oblastního muzea Praha-východ a veškeré informace pro zájemce budou zveřejněny na webových stránkách muzea www.muzeumompv.cz. V běžném klasickém provozu bude památník a celý areál, který se má stát i živým kulturním centrem, od jara 2017.

Celkové náklady na opravu tzv. horního zámku se vyšplhaly na více než 52,5 milionů korun s DPH, přičemž Středočeský kraj na projekt získal prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy dotaci ve výši přes 22 milionů korun. Expozice nebude monotematická, ačkoliv hlavní důraz je kladen na období druhé světové války. Libreto expozice zpracovali přední čeští historici – prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc., PhDr. Aleš Kýr, plk. PhDr. Eduard Stehlík, PhDr. Vít Smetana Ph.D. a doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.

V multimediální expozici se objeví původní uniformy, osobní korespondence, dobové tiskopisy a díky spolupráci s Památníkem Pankrác zde bude například také původní oprátka, s níž se během období okupace popravovalo, či dveře z pankrácké věznice. Bude tu k vidění i samopal PPŠ-41 Špagin, pozůstalost po buchenwaldském vězni, uniforma plukovníka Jaroslava Nováka, před válkou velitele pevnosti Hanička, kámen z appellplatzu z památníku Flossenburk nebo originální pamětní deska z domu na londýnské Porchester Gate, kde byl připravován atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Památník v Panenských Břežanech by měl tvořit spolu s Lidicemi a Terezínem určitý trojúhelník paměti národa daného období. Mimo expozice o životě za protektorátu a odboji bude obsahovat i část věnovanou historii zámku. Záměrem je také učinit z místa společenské centrum, kde se budou konat nejen besedy, přednášky či pietní akce, ale také třeba zahradní slavnosti nebo svatby. V projektu je pamatováno i na zpřístupnění památníku hendikepovaným.

Zámek v Panenských Břežanech vznikl v první polovině 18. století. Architektonickým doplňkem zámeckého areálu je kaple sv. Anny přestavěná v letech 1705–1707 architektem J. B. Santinim-Aichelem, která byla rovněž v rámci projektu zrekonstruována.

Autor:  Ing. Helena Frintová (Procházková)

vedoucí oddělení styku s médii a veřejností – pověř. zastup.

Oddělení styku s médii a veřejností

Odbor Kancelář hejtmana

img_6324-1

S panem náměstkem Kupkou v P. Břežanech.