+420 739 439 446 (Senát), +420 775 975 998 (kancelář Kralupy) holecekp@senat.cz

Senátor STAN Zbyněk Linhart byl hostem Událostí, komentářů k tématu novely zákona o ochraně přírody a krajiny.

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Pánové, vítejte v Událostech, komentářích. Tak zákon schválený sněmovnou je jedna verze, Senát má trochu jiné představy. Jaká, podle vás, pane senátore Linharte, bude Šumava? Divoká bez turistů nebo řekněme upravená s turisty?

Zbyněk LINHART, předseda výboru pro životní prostředí, Senát /nestr. za STAN/
——————–
Já myslím, že obojí. To se nevylučuje a myslím si, že do jisté míry je tomu dneska už tak v dnešní době a Šumava je trošku atypická, máme další tři národní parky, kde ty problémy jsou daleko menší a má to řadu důvodů, a na to nevím, jestli bude dneska čas, abysme se dostali i mimo Šumavu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
A ono se to opravdu nevylučuje. Ta debata to moc nenaznačuje. Buď to bude tak nebo onak, tak ta debata vypadá.

Zbyněk LINHART, předseda výboru pro životní prostředí, Senát /nestr. za STAN/
——————–
No, musím říct, že mě to mrzí, že ta debata je takto vyhrocená. Já jsem na obou stranách, já jsem 30 let členem Českého svazu ochránců přírody a 10 let jsem byl u zakládání Národního parku České Švýcarsko a zároveň 23 let jsem starostou, respektive místostarostou města Krásná Lípa, která je v území národního parku a CHKO, takže musím říct, že ta vyhrocenost se mi hodně nelíbí a myslím, že to vadí tý věci, že by daleko víc se mělo diskutovat o těch věcech a těch 40 dílčích pozměňovacích návrhů jsou opravdu velmi různé a teď bysme si je museli vysvětlit a popovídat si o nich jednotlivě.

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
To asi na 40 jednotlivých témat asi čas nebude. Pane senátore Papoušku, Šumava a klidně to vezměme i obecně národní parky divoké bez turistů, nebo upravené, uhlazené s turisty?

Zdeněk PAPOUŠEK, senátor /nestr. za KDU-ČSL/
——————–
Já jsem přesvědčen, že tyto dvě možnosti se vůbec nevylučují a musím říct, že jsem jednoznačně za to, aby u nás divočina byla zachována, protože mám ten názor, že je potřeba k některým věcem přistupovat nepragmaticky, neutralisticky, to znamená, sledovat to, co umějí bez nějakého pragmatického zásahu. A to si myslím, že se týká hlavně přírody, toho velkého dramatu, který se kolem nás odehrává a je potřeba do části přírody nezasahovat. Já nejsem proti tomu, aby se využívaly hospodářské lesy, ale myslím si, že část přírody, část divočiny je potřeba bránit, uchovat a pozorovat, dívat se, jakým způsobem funguje a obdivovat ji.

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Pane senátore Linharte, proč by ta vládní verze zákona měla znamenat, že budou zanikat obce, že se budou národní parky postupně vylidňovat a tak dále, to je jeden z argumentů proti této verzi?

Zbyněk LINHART, předseda výboru pro životní prostředí, Senát /nestr. za STAN/
——————–
Já myslím, že to tak úplně není a ani ten senátní, ani ten poslanecký návrh není úplně tak razantní, jak se o něm mluví a ať už by to byl stávající zákon, který dneska platí, tak s ním národní parky i obce přežijí, i ten sněmovní i ten senátní. Já musím říct …

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Tak už v něm žijí nějaký pátek, tak proč by nežily, ale tak je tady ta změna, rozebírejme změnu. Čili to neznamená, ani vládní verze neznamená v podstatě vyprázdnění území národních parků?

Zbyněk LINHART, předseda výboru pro životní prostředí, Senát /nestr. za STAN/
——————–
Já myslím, že to je věc dlouhodobá a je to otázka nějakých přístupů. Já musím říct, že například dnes je to tak ve vztahu k obcím, že mají alespoň symbolickou možnost v současném znění zákona, že můžou a respektive je potřeba se dohodnout na těch zásadních dokumentech se zástupci obcí zastoupenými v radě národního parku, a to bylo možná dobře nebo je to jistě dobře, že vlastně je jakási zpětná vazba pro toho ředitele, musí se umět dohodnout s těmi, s těmi lidmi z regionu, se zástupci obcí v regionu a jestliže tohle vypouští ta sněmovní verze, tak je to zbytečný, je to naprosto špatně a nevím, proč se k tomu přistupovalo. Senátní návrh to vrací.

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Pane senátore Papoušku, prosím reakci, proč mají být obce vyšachovány, proč toto, tato pravidla onu ochranu oné bezzásahovosti má nařizovat někdo jiný bez diskuse s obcemi?

Zdeněk PAPOUŠEK, senátor /nestr. za KDU-ČSL/
——————–
Já si myslím, že nikdo obce nevyšachovává a myslím si jednu věc, že naopak jestliže se bude podporovat takzvaná divočina, takže to může naopak přinést obcím velký užitek, protože je známá věc, že ve světě mnoho lidí přijímá nabídky agentur k návštěvě divočiny, a takže si myslím, že by tato chuť navštívit divoká území naší vlasti by také byla a je tak …

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Promiňte, mám pocit, že to ale nebyla podstata toho, co říkal pan Linhart. On mluvil o nutné dohodě s obcemi, která není.

Zdeněk PAPOUŠEK, senátor /nestr. za KDU-ČSL/
——————–
Tak samozřejmě to je otázka dalšího jednání, jakým způsobem se ty dohody udělají. Samozřejmě nikdo nechce obce vyšachovávat, ale myslím si jednu věc, že je potřeba dát přednost přírodě, protože tento zákon koneckonců není o pravomocích obcí, není o obcích jako takových, ale je vlastně o přírodě, o tom, jak zachovat přírodu, jak zachovat krásu přírody, jak zachovat divočinu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Pane Linharte, národní parky jsou všude na světě, jsou tam nějaká pravidla, tak proč na nepříliš velkém území nenaplnit to, co říká pan senátor Papoušek?

Zbyněk LINHART, předseda výboru pro životní prostředí, Senát /nestr. za STAN/
——————–
Národní parky ve světě a procestoval jsem jich po celých kontinentech desítky, tak vlastně to pojetí je velmi různé od pomalu Disneylandu, kdy vlastně se z toho dělá opravdu něco pro turisty atrakce, až po přísnou ochranu přírody. Já myslím, že jsme někdy uprostřed, spíš jsme někdy přísnější a je to opravdu o těch čtyřech národních parcích u nás vždy trochu jiné a ta sněmovní verze to posouvá malinko víc v té přísnosti a ta senátní malinko víc k té otevřenosti k turistům.

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
To vypadá, že tady máme dvě normy, které jsou v zásadě identické, jak o tom mluvíte.

Zbyněk LINHART, předseda výboru pro životní prostředí, Senát /nestr. za STAN/
——————–
Nejsou identické, ale jenom prostě myslím, že od toho Disneylandu až po tu přísnost, tak jsme někde a myslím si, že národní parky je potřeba vnímat tak a podle mezinárodní definice to není jenom o ochraně přírody, ale je to taky o ekologické výchově, o rekreaci, o poznávání a tak dále, a to si myslím, že se na to zapomíná.

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Což ale ta sněmovní verze v těch, řekněme, čtyřech zónách tak, jak je nastavuje, splňuje.

Zbyněk LINHART, předseda výboru pro životní prostředí, Senát /nestr. za STAN/
——————–
No, teoreticky ano, ale ta proklamace, se kterou se šlo s tím zákonem do sněmovny a říkalo se, že otevírají národní parky návštěvníkům, tak to musím říct, že to proklamace, protože už dnes ten zákon umožňuje otevírat národní parky návštěvníkům, kdyby správy chtěly, protože v první zóně, kde se dneska smí chodit jenom po vyznačených cestách, tak nikdo nebrání správě národního parku, naopak bysme to uvítali, aby vyznačovala nové cesty.

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Dobře, tak to se bavíme o tom, jestli by měl zůstat zachován stávajíc stav, a to teď tedy na pořadu dne není, pokud se nemýlím.

Zbyněk LINHART, předseda výboru pro životní prostředí, Senát /nestr. za STAN/
——————–
Já jenom se vracím k tomu …

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Pokud ten zákon někde nezkrachuje nakonec, což se stát může.

Zbyněk LINHART, předseda výboru pro životní prostředí, Senát /nestr. za STAN/
——————–
To je možné. Já jenom říkám, že vlastně ta proklamace toho zákona, který dneska jde ze sněmovny, respektive šel ze sněmovny, tak neukazuje to, co vlastně bylo proklamací, když se ten zákon dával do tý sněmovny, anebo když se posílal do Senátu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Pane Papoušku, ještě jedna věc, ten zákon stanovuje, že změny v zonacích se mohou dělat jednou za 15 let zjednodušeně řečeno, proč tak konzervativní přístup?

Zdeněk PAPOUŠEK, senátor /nestr. za KDU-ČSL/
——————–
Já si myslím, že to naprosto rozumné, protože je potřeba nastavit nějaké hranice, je potřeba nastavit nějaké časové horizonty těch zonací, protože samozřejmě můžeme předpokládat, že mnoho starostů a mnoho politických reprezentací, obcí je třeba rozumných, ale nemusí tomu tak být, a to znamená, musí tam být nějaký poměrně dlouhý časový horizont, který zabezpečí to, aby ty zonace mohly být činěny.

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Pane Linharte, toto vidíte jako nějaký zásadní problém pro rozvoj obcí patřících do těchto oblastí?

Zbyněk LINHART, předseda výboru pro životní prostředí, Senát /nestr. za STAN/
——————–
Ne, ne, ne, já si myslím, že to není ve sporu a prostě já, je zřejmé, že značka národního parku je jistě magnetem pro návštěvníky a jde jenom o tu míru koexistence mezi ochranou přírody, mezitím, co ochrana přírody vnímá pro ty návštěvníky, co je potřeba udělat, řekl bych, jakýsi ofenzivnější přístup pro návštěvníky a ne defenzivně prostě říkat – nejde, neumíme, zakazujem. Tak malinko v tom je možná spor a úplně se možná nelišíme s kolegou.

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Proč vlastně mluvíte o tom, že by se obce nemohly rozvíjet? Pokud se nemýlím, tak obce na Šumavě patří k těm nejbohatším v zemi, některé, ne všechny.

Zbyněk LINHART, předseda výboru pro životní prostředí, Senát /nestr. za STAN/
——————–
Tak ono je to relativní, já musím uvést příklad, a ono je to podobný, všechny ty čtyři národní parky jsou v příhraničí, vlastně v příhraničí, kde před válkou žilo násobně víc lidí a my, když dneska se chceme rozvíjet, tak ne z hlediska toho, jestli dneska měníme zákon o národních parcích, ale z hlediska třeba už územního plánování, tak územní plán, když se schvaluje, to není jenom, že to obec schvaluje, ale to projednávají nejrůznější státní instituce, také orgány ochrany přírody, tak ty nás vymezujou, takže nám už v územním plánu nám vlastně hodně vymezej toho, kde můžeme stavět a kde ne. Je to velmi úzce specifikovaný. Čili, když dneska se argumentu, že se …

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
A stejně se ty obce úspěšně rozvíjejí patrně, alespoň podle toho žebříčku, že patří k těm nejbohatším, takže to jde?

Zbyněk LINHART, předseda výboru pro životní prostředí, Senát /nestr. za STAN/
——————–
To bysme se o tom museli bavit a jistě značka národního parku a z toho důvodu jsem to i dělali, je prostě magnetem pro návštěvníky, pro turismus, pro služby a v těch příhraničních regionech, jako je ten náš, nám nic jiného nezbývá, průmysl a všechno vlastně skončilo a cestovní ruch je jedna z mála aktivit, které můžeme rozvíjet. Národní park je jistě příležitostí proto, dělá, musíme to dělat tak, aby to bylo přijatelný, abysme nepoškozovali tu přírodu a zároveň umožnili návštěvníkům vlastně poznávat přírodu, zákonitosti, ekologickou výchovu a tak dále a zároveň jim nabídli služby, které můžou bejt i vně toho národního parku, o to se snažíme u nás a pokud jde o České Švýcarsko, tak se nám to myslím daří a děláme to, bych řekl, ofenzivním přístupem, s tím, že se snažíme ty věci dělat. Vydáváme pěkné kalendáře, knihy, děláme propagaci Českému Švýcarsku a snažíme se to dělat aktivně, nikoliv formou příkazů a zákazů.

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Pane senátore Papoušku, prezident Zeman ve sněmovně mluvil o tom, že zelení fanatici chtějí udržet umělou divočinu, nikoliv přirozenou, ta už tam není, protože se tam vlastně vždycky hospodařilo, budu-li zjednodušovat a parafrázovat prezidentova slova. Tak, co to vlastně chcete chránit?

Zdeněk PAPOUŠEK, senátor /nestr. za KDU-ČSL/
——————–
Já si myslím, že není potřeba přistupovat k těmto věcem skrze nějaké emoce, to znamená, …

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
No, a co se tam tedy chrání? Chrání se tam skutečná divočina, která od té doby, co postupně vznikala planeta na Šumavě byla divoká, nebo už je to jakási obnova něčeho, co stejně prošlo hospodářskou úpravou,

Zdeněk PAPOUŠEK, senátor /nestr. za KDU-ČSL/
——————–
Jsou známy věci, že musí být určitý, nechat určitý čas přírodě, aby mohla znovu nastartovat ty procesy, které zachovají divočinu a jestliže prezident Zeman mluvil tím způsobem, jak jste o tom teď, jak jste doteďka mluvil vy, tak to si myslím, že jsou to naprosto zjednodušené výroky, protože, když mluví o nějakých zelených ekoteroristech, parafrázuju taky, tak samozřejmě to není pravda. Mohou se vyskytnout lidé, kteří přistupují k těmto věcem zjednodušeným způsobem, ale je potřeba si uvědomit, že je tady také spousta seriózních erudovaných fundovaných vědců, kteří, kteří tyto věci mají, mají prozkoumány, mají zpracovány teoreticky na základě průzkumu a tak dále, takže není možno házet do jednoho pytle.

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Dobře, tomu rozumím, ale pořád mi neříkáte, jestli to je divočina nebo území, které prošlo hospodářskou úpravou?

Zdeněk PAPOUŠEK, senátor /nestr. za KDU-ČSL/
——————–
Je možné, že prošlo hospodářskou úpravou, ale je možno opět nastolit ty procesy, které tuto divočinu budou zase, budou charakterizovat a myslím si jednu věc, že je potřeba tomu nechat čas, aby tedy ta divočina znovu mohla vzniknout.

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Pánové, otázka pro oba na závěr, u pana Linharta bych začal. Já chápu, že sem neustále tlačíte České Švýcarsko, pochopitelně, ale já se chci zeptat, proč, když se mluví o národních parcích, jsou největší spory, hádky a debaty o Šumavě? Ostatní parky jsou v pohodě? Je to tím, že na svém území třeba nemají obce, takže tam nejsou tak silné lobbistické zájmy?

Zbyněk LINHART, předseda výboru pro životní prostředí, Senát /nestr. za STAN/
——————–
Neřekl bych, že lobbistické. Prostě je pravdou, že vlastně na území Šumavy je 20 obcí, zatímco například u nás, ale v těch dalších je to podobné, tak v zásadě jsou, je to území lesů, a u nás obce jsou mimo národní park, až na dvě výjimky, tam je naopak CHKO, kde máme některé střety a problémy, takže u nás to vyhrává spíš ta diskuse na úrovni CHKO, ne národních parků a s tím cílem jsme …

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Takže to je lobbismus obcí, kterých se to dotýká.

Zbyněk LINHART, předseda výboru pro životní prostředí, Senát /nestr. za STAN/
——————–
Já nevím, jestli lobbismus. No, prostě máme nějaké, nějaké potřeby, řekl bych, že spíš nejsou přehnané, spíš malé, vzhledem k tomu, že u nás, že jo, v Krásné Lípě před válkou 8 tisíc obyvatel, dneska 3,5 a jenom chceme se malinko rozvíjet, tak jde o malinko pustit výstavbu, ale to nejsou stovky, to jsou prostě pár desítek domů a občas nějaký, nějaká, nějaká infrastruktura, respektive nějakej podnikatelskej projekt, ale těch je zanedbatelně, žalostně málo.

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Aby z pár desítek nebylo pár stovek a pár tisíců.

Zbyněk LINHART, předseda výboru pro životní prostředí, Senát /nestr. za STAN/
——————–
Za České Švýcarsko můžu říct, že ne. Myslím si, že Krkonoše jsou atypické dlouhodobě, Šumava bych řekl, že to je v rozumné míře, Podyjí je ve části klidné.

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Pane Papoušku, stejná otázka, jak vy vnímáte ten fakt, že nejostřejší debaty jsou vždy kvůli Šumavě?

Zdeněk PAPOUŠEK, senátor /nestr. za KDU-ČSL/
——————–
Nelze se divit, protože Šumava je označována jako zelené srdce Evropy a samozřejmě zájem o Šumavu, o turismus, o výstavbu je tam značný, takže ta pozornost je vedená tímto směrem a nelze se tomu vůbec divit.

Daniel TAKÁČ, moderátor
——————–
Zbyněk Linhart, Zdeněk Papoušek, pánové, oběma díky za účast v Událostech, komentářích. Na shledanou.

Zdeněk PAPOUŠEK, senátor /nestr. za KDU-ČSL/
——————–
Na shledanou.

Zbyněk LINHART, předseda výboru pro životní prostředí, Senát /nestr. za STAN/
——————–
Děkuju. Na shledanou.