+420 739 439 446 (Senát), +420 775 975 998 (kancelář Kralupy) holecekp@senat.cz

 STAN  představili návrh volebního programu pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017 a osobnosti, kteří ho reprezentují. Prioritou je odpovědnost vůči mezinárodním partnerům, zjednodušení právního řádu a vzdělaná společnost.

Takřka 50-ti stránkový program je zveřejněn pod tímto textem a je možné ho do 22.8. připomínkovat, 24.8. bude projednán a schválen na programové konferenci.

Na tvorbě volebního programu se podíleli odborníci Petr Moos, Petr Zahradník, Miroslav Bárta a lidé z řad STAN, jako Petr Gazdík, Vít Rakušan, Jan Farský, Stanislav Polčák, Radim Sršeň a další.

„Naší odpovědností je pevné mezinárodní zakotvení. Jsme proevropské hnutí ctící své mezinárodní závazky v EU i NATO. Uvědomujeme si výrazný deficit, kterým rezort obrany trpí, a proto ho chceme začít racionálně snižovat. Část navýšeného rozpočtu obrany navrhujeme směřovat do rozšíření vojenského školství a podpory vědy a výzkumu. Věda a výzkum mají výrazný společenský i sociální přesah. “ říká volební lídr STAN Jan Farský.

Návrh volebního programu lze připomínkovat zde.

„Naše legislativa zbytečně složitá a právních předpisů tolik, že se v nich laik vůbec neorientuje. S obtížemi se v nich orientují právníci, musíme ale vrátit stát občanům. Prioritou je zjednodušení právního řádu a zkvalitnění a zrychlení rozhodování soudních a správních orgánů na všech úrovních,“ říká právník Vladimír Balaš.

„Budeme prosazovat výšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy. Zárukou budoucnosti je vzdělaná společnost, stát musí investovat do vzdělání, ne dávek,“ říká učitel a první místopředseda STAN Vít Rakušan.

„Česko musí dobudovat páteřní síť dálnic a železnic, přestat být dopravně černou dírou v srdci Evropy. Právě na dopravní infrastruktuře z velké části záleží, jak se bude dařit ekonomice,“ říká bývalý děkan Fakulty dopravní ČVUT a bývalý ministr dopravy Petr Moos.

„Naší prioritou je stabilní a předvídatelné ekonomické prostředí. Žádná daňová revoluce, ale důchodová a zdravotní reforma a revize daňového systému musí přinést snížení nákladů na práci a ekonomickou prosperitu státu, podniků i občanů,“ říká specialistka na daňovou a účetní oblast Michaela Matoušková, starostka a lídryně STAN v Pardubickém kraji.

„Budeme prosazovat snížení počtu operačních programů pro období 2021-2027. Chceme zjednodušit pravidla čerpání v souladu s moderními trendy v EU a využít takových nástrojů jako jsou např. zjednodušené či paušální platby,“ říká člen předsednictva Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova a místopředseda STAN Radim Sršeň.

„Chceme veřejnou správu, která občana neobtěžuje, ale vychází mu vstříc. Chceme propojit informace, aby nemusel občan poskytovat zadně údaje vice než jednou,“ říká předsedkyně sněmovního podvýboru pro e-Government a místopředsedkyně STAN Věra Kovářová.

„Zaměříme se na opatření k udržení zásob podzemních vod a naopak k zamezení plýtvání vodou. Podpoříme obnovu přirozených vodních toků,“ říká starostka a ídryně STAN v Plzeňském kraji. Michaela Opltová.

Autor: Karel Kreml, tiskový mluvčí STAN