+420 739 439 446 (Senát), +420 775 975 998 (kancelář Kralupy) holecekp@senat.cz

Kralupy nad Vltavou – V úterý 24. dubna zavítali starostové a starostky na kralupskou radnici ke společnému jednání, kterého se zúčastnil starosta Petr Holeček, oba místostarostové Libor Lesák a Marek Czechmann a tajemník Jaroslav Zdich. „Jsem velice rád, že se nám daří navazovat na společná setkávání. Účinná spolupráce starostů je důležitá pro další rozvoj všech obcí tady na Kralupsku,“ uvedl ve svém zahajovacím projevu starosta Petr Holeček.

Následně se slova ujal Lukáš Hodík z krizového řízení města, jenž se zaměřil na shrnutí událostí kolem tragické exploze nádrže v areálu kralupské rafinerie. „Při sdělování zpráv občanům jsme byli odkázáni na informace od jednotek integrovaného záchranného systému přímo na místě. Naopak výhrady jsme měli k poskytování zpráv ze strany společnosti Unipetrol,“ konstatoval Lukáš Hodík s tím, že vedení města v nedávné době předložilo výčet připomínek, jimiž by se v obdobných situacích měla společnost Unipetrol řídit. „Opravdu není možné, aby zástupci společnosti informovali nejprve média a až poté krizové řízení města,“ upozornil ve své poznámce místostarosta Libor Lesák.

Dalším podstatným bodem programu se stal důkladný rozbor dopravní situace v rámci našeho regionu. Zástupci obcí se s vedením města shodli na nutnosti vyvíjení tlaku zejména na představitele kraje, potažmo i na české zákonodárce. „Jako starostové se musíme připravit na to, že v následujících pěti letech doprava ještě více vzroste,“ uvedl v závěru setkání kralupský starosta, který posléze upozornil i na plánovanou výstavbu velkoskladu v Úžicích u dálnice D8. „Vzniknou zde desítky volných pracovních míst, nicméně v současné době je spíše nedostatek jakýkoliv pracovních sil, takže sem určitě budou muset být dováženi pracovníci, což povede nejen ke zvýšení dopravy, ale také k potřebě vzniku nových ubytoven. To vidím jako další problém, který se našich samospráv dotkne,“ uzavřel.

Další setkání starostů ORP se uskuteční ještě ve stávajícím volebním období, a to v průběhu měsíce září.

autor a foto: Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ Kralupy